Skip to content

PRIVACY & COOKIEBELEID

De kleine lettertjes bij Boudoir Fotograaf

Elke vrouw heeft een natuurlijke aantrekkingskracht, een bepaalde sexyness die ze uitstraalt en alleen zij bezit. Als fotograaf is het altijd weer een geweldige ervaring om dat op een spannende en uitdagende manier vast te mogen leggen. – Tim Trinh, de Boudoir Fotograaf

INLEIDING

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Boudoir-Fotograaf.com, informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het versturen van een formulier of het aanvragen van een ebook via één van onze landingspagina’s of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites of andere diensten. Deze informatie verzamelen wij om u te voorzien van gratis informatie (eGuides, Case studies, Brochures e.d.) en om te bepalen in welke producten en/of diensten u geïnteresseerd bent.

 

IN HET KORT

Wij gebruiken cookies en pixels op deze website voor meerdere doeleinden, om bezoekersaantallen en surfgedrag te analyseren. Ook maken wij gebruik van een cookie die, zodra je een formulier invult je gegevens koppelt aan deze cookie en daardoor kunnen wij zien welke pagina’s je bezoekt. Wanneer je een formulier invult op de website word je ook meegenomen in een geautomatiseerd marketing systeem en zul je verschillende emails krijgen om je te informeren over onze diensten en aanbiedingen.

 

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit deze uitleg, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via tim@boudoir-fotograaf.com.

Wilt u liever per post contact opnemen, hieronder vind u onze  adresgegevens:

Boudoir-Fotograaf.com
Binnenhof 101
1354 KJ Almere

 

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt, een aanvraag doet of een document download. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

 

WANNEER IS HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS NOODZAKELIJK?

Wilt u zich inschrijven als nieuwe klant, dan hebben we uw gegevens nodig om u te kunnen factureren. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen of een document ontvangen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig. Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

 

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van nieuwsbrieflezers, personen die documenten downloaden en/of een aanvraag doen via onze website en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) website(s) en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Grofweg zijn er vier manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld door inschrijving of aanmelding als klant): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief of een document): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
 • Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s.
  Bij het stellen van een vraag via onze (mobiele) websites. Informatie die wij kunnen verzamelen; uw naam, email en pagina’s die u bezocht heeft.
 • Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Bovenstaande is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw locatie. Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een meer uitgebreide toelichting gegeven (gegevens verzameld aan de hand van cookies en locatiegegevens).

 

HET COMBINEREN VAN GEGEVENS

Wanneer u bij één van onze websites een registratieformulier invult, dan kunnen wij de door u ingevulde gegevens toevoegen aan de cookie waarmee wij uw gebruik van onze online diensten en website meten. Deze gegevens geven ons inzicht in de interesse in onze producten en diensten. Op basis van deze informatie kunnen wij uw profiel verrijken met een interesse score. Tevens kan uw profiel (semi-)handmatig verrijkt worden met data van LinkedIn. Het gaat hier dan om publieke data uit uw online profiel. Deze data is voor iedereen, ook mensen buiten uw netwerk, zichtbaar.

 

E-MAIL EN MAILLINGLIJSTEN – MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN EN BEZWAAR

In beginsel zullen wij altijd uw verzoek om vergeten te worden honoreren, met enkele uitzonderingen. Daar waar het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een abonnement of dienst aan u te leveren, of die wij uit fiscale overwegingen moeten bewaren, kunnen wij niet altijd uw volledige verzoek honoreren. In dat geval zullen wij alleen een deel van de verzamelde data verwijderen. Gaat het om bijvoorbeeld online gegevens (zoals informatie opgeslagen in een cookie) dan kunt u via uw cookie instellingen ervoor kiezen cookies die worden gebruikt om uw ‘interesses’ bij te houden niet te accepteren. In dat geval wordt er geen informatie over uw gebruik van onze online producten en diensten verwerkt en kan er dus ook geen informatie tussen ons en derde partijen worden uitgewisseld. Uw cookie instellingen voor al onze websites kunt u bereiken via uw browserinstellingen!

 

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.boudoir-fotograaf.com) worden gepubliceerd.

NIEUW EBOOK

Doe het zelf:
Boudoir
Fotoshoot

Zelf je eigen boudoir foto's maken? Dat kan!

E-Book Zelf Boudoir Foto's Maken
E-Book Zelf Boudoir Foto's Maken

Goedkoop een boudoir shoot doen?
Doe het nu zelf met onze how to eBook!